Home
Welkom
Welkom op de site van an-JA! kinder- en jeugdtherapie, counseling en begeleiding.
Praktijk voor psychosociale hulpverlening aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.
 
Gelukkig gaat het opgroeien en ontwikkelen vaak vanzelf, maar soms kunnen zich in het leven van kinderen en jongeren problemen of belemmeringen voordoen, waardoor een kind tijdelijk uit balans is. Dan kan contact met een kinder- en jeugdtherapeut of counselor uitkomst bieden.
Deze kinderen, die tijdelijk niet lekker in hun vel zitten, hebben behoefte aan een steuntje in de rug op sociaal, emotioneel of leergebied. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld faalangst, zelfbeeldproblemen, weerbaarheid of problemen in het omgaan met emoties.
 
an-JA! begeleidt deze kinderen en jongeren individueel, in het vinden en ontwikkelen van hun eigen krachten, kwaliteiten en capaciteiten. Het kind leert zo zijn eigen hulpbronnen te ontdekken en krijgt inzicht in de keuzemogelijkheden die het bezit, om zelf het probleem op te lossen.
Door te werken aan het vergroten van het zelfvertrouwen en te leren vertrouwen op eigen kunnen en handelen, kan het kind weer de baas worden over zijn probleem.
Het kind vindt zo zijn balans terug, waardoor groei en ontwikkeling weer mogelijk is.
 

an-JA!:

    • stelt het kind met het probleem centraal. De hulp richt zich niet zozeer op het ontstaan, maar op de oplossing van het probleem. Er zal daarom ook binnen de praktijk geen onderzoek of diagnosticering plaatsvinden;

    • toont respect, waardering en acceptatie, zonder het geven van een oordeel;

    • stelt zich onafhankelijk op tegenover het kind en alle personen waar het kind mee te maken heeft;

    • richt zich op het welbevinden van het kind. Dat is het uiteindelijke doel! Daarbij moet het kind zich gehoord, gezien, begrepen en gerespecteerd voelen;

    • “JA! “ staat symbool voor een positieve manier van kijken en handelen.

 
 
Naast psychosociale hulpverlening in de vorm van kinder- en jeugdtherapie en counseling, is er binnen de praktijk ook de mogelijkheid tot remedial teaching.
Remedial teaching biedt hulp bij leer- en/of gedragsproblemen. Vanzelfsprekend behoort een koppeling tussen kindercounseling en remedial teaching tot de mogelijkheden. Hierdoor kan aan meerdere problemen tegelijk aandacht worden besteed, zodat een kind zich weer optimaal kan ontwikkelen.
 
De praktijk an-JA! is kleinschalig. U zult altijd met dezelfde persoon te maken krijgen. Dit is prettig voor u als ouder, maar ook voor uw kind.
 
De praktijk is gevestigd in het Paramedisch Centrum Schiedam locatie Bachplein.
Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig en de locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer.