Home arrow Kinder- en jeugdtherapie en Counseling
Kinder- en jeugdtherapie en Counseling
* Kinder- en jeugdtherapie / counseling is een kortdurende, laagdrempelige vorm van hulpverlening die zich ten doel stelt om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling en groei, als deze tijdelijk stagneert.
* Het helpt het kind zichzelf te helpen door het bewust te maken van eigen kracht, inzicht te verschaffen in eigen mogelijkheden, te leren welke hulpbronnen het al bezit en welke het kan inzetten. Hierdoor krijgt het grip op het probleem en komt het weer in balans.
* Therapie / counseling heeft een positief uitgangspunt. Het is gericht op mogelijkheden en hulpbronnen en niet op tekortkomingen.
* Het is een oplossingsgerichte manier van werken. Dat wil zeggen: niet gericht op het ontstaan, maar op het oplossen van het probleem.
* Deze psychosociale hulpverlening onderscheidt zich van andere vormen van hulpverlening, doordat er gebruik wordt gemaakt van krachten, kwaliteiten en capaciteiten van het kind, en er niet door volwassenen wordt bepaald wat de oplossing is voor het kind.
Samen met het kind wordt gezocht naar wat het wél goed kan, wat al wél goed gaat, om van daaruit te komen tot oplossingen van het probleem.
Kinderen worden hierbij gestimuleerd zelf mee te denken over de oplossingen, zelf aan te geven wat ze nodig hebben of nog willen leren.
Door deze manier van werken kan vaak in korte tijd succes geboekt worden.
Kinder- en jeugdtherapie en counseling richt zich op het kind, maar ook op zijn plek in het gezin en de relaties met de buitenwereld.
 
Ik werk integratief, dat wil zeggen: met behulp van verschillende technieken als gesprekstechnieken, creatieve werkvormen ( tekenen ,schilderen en knutselen) en spel. Verder kan ik gebruik maken van visualisatie, metaforen, verhalen, rollenspellen, zelfbeeldtesten, ademhalings- en ontspanningsoefeningen en poppenspel. Ook heb ik veel ervaring in het werken met technieken en werkvormen uit de cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie.
Dit alles laat ik aansluiten bij de leeftijd, de belevingswereld en de behoefte van het kind. Ieder mens is immers uniek, en vraagt dus om een unieke aanpak.
Ik bied maatwerk, toegespitst op ieder kind afzonderlijk.
 
Door de combinatie van spel en gesprek ontstaat inzicht in de eigen persoonlijke problematiek, in het probleem en in eigen vaardigheden. Jonge kinderen kunnen hun problemen en gevoelens vaak nog niet onder woorden brengen. Spel is voor deze kinderen de manier om gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is ook een veilige manier om te oefenen met wat onbekend is en nog geleerd moet worden. Bij oudere kinderen en jongeren ligt de nadruk meer op het gesprek.
 
In een veilige omgeving wordt het kind en jongere de kans geboden om:
  • gebeurtenissen uit te spelen;
  • zich te uiten;
  • emoties te ontladen, te leren kennen en een naam te geven;
  • aan te geven wat het nodig heeft, wat het wil leren;
  • inzicht te verwerven in eigen kunnen;
  • zichzelf leren kennen en begrijpen;
  • te experimenteren met (nieuw) geleerd gedrag;
  • blokkades op te heffen.
 
Een belangrijke voorwaarde bij therapie en counseling is de vertrouwensband tussen kind en therapeut. Het kind kan zich in vrijheid, vertrouwen en veiligheid uiten binnen de sessies. Om dit te bereiken, vind ik het belangrijk het kind eerlijk, respectvol en empathisch te benaderen.
 
Het bereik van therapie en counseling is echter wel afgebakend. Als deze hulpverlening geen oplossing biedt voor het probleem, zal het soms nodig zijn dat uw kind wordt doorverwezen. Ik zal u hierbij zeker begeleiden.