Home arrow Hulp bij...
Hulp bij...

Als ouder kunt u signalen krijgen waaruit u opmaakt dat het niet goed gaat met uw kind. U zou dit kunnen merken aan veranderend gedrag thuis en/ of op school, verandering in leerprestaties, dingen die uw kind vertelt of juist niet wil vertellen, last van fysieke klachten zonder aanwijsbare reden, slaapproblemen of nachtmerries.
Hulp van een therapeut / counselor kan dan uitkomst bieden. Door in een vroeg stadium hulp aan te bieden, kan worden voorkomen dat problemen in de toekomst ernstiger worden. Jongeren kunnen problemen bij zichzelf constateren, waarbij zij wel wat ondersteuning kunnen gebruiken.

an-JA! kan kinderen en jongeren ondersteunen die het moeilijk hebben omdat zij last hebben van:

Gedragsproblemen,
als pesten, gepest worden, stil en teruggetrokken gedrag, agressief en driftig gedrag.

Contactproblemen,
tussen kinderen onderling, bijvoorbeeld met elkaar spelen, weerbaarheid, voor zichzelf opkomen. Overgang naar een nieuwe school, nieuwe contacten aangaan.

Zelfbeeldproblemen,
waarbij kinderen weinig zelfvertrouwen en zelfwaardering voelen.

Faalangst,
als cognitieve faalangst, motorische faalangst of sociale faalangst.

Emotionele problemen,
als verdriet of angst, bijvoorbeeld naar aanleiding van ingrijpende gebeurtenissen als overlijden, scheiding of verlies.

Fysieke klachten,
als hoofdpijn en buikpijn zonder dat daar een lichamelijke oorzaak voor te vinden is.

Slaapproblemen , eetproblemen.

Identiteitsproblemen.

Omgaan met een gestelde diagnose,
als AD(H)D, ASS, dyslexie en dergelijke.

 

 

 

Het kan ook zijn dat kinderen geen signalen geven dat het niet goed met hen gaat, terwijl u weet dat zij een moeilijke periode doormaken. Voor deze kinderen kan het toch belangrijk zijn om hen de gelegenheid te bieden zich te uiten, te leren omgaan met hun emoties, of hen te ondersteunen in het verwerken van emoties. Dit kan voorkomen dat zij in de toekomst alsnog problemen ervaren.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Er zijn nog meer problemen, die hier niet vermeld staan, waarbij an-JA! iets zou kunnen betekenen.

Heeft u twijfels over een probleem en vraagt u zich af of ik daarbij kan helpen, neem dan gerust contact met mij op.