Home arrow Werkwijze
Werkwijze

Binnen de praktijk werk ik volgens de volgende procedure.

Kennismaking (30 min)
Als u geïnteresseerd bent in de hulpverlening van an-JA ! kunt u contact met mij opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, met of zonder uw kind. Wij kunnen dan met elkaar kennismaken. Ik zal u mijn manier van werken toelichten. Vanzelfsprekend kunt u uw vragen stellen en de praktijkruimte bekijken. Na dit gesprek besluit u of u uw kind wilt aanmelden. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zelf contact opnemen en komen kennismaken.

Intakegesprek (60 min)
Als u, na de kennismaking, besluit uw kind aan te melden volgt er met u een intakegesprek. Dit gesprek verloopt aan de hand van een intakeformulier. Dit formulier kunt u vooraf, thuis, invullen of tijdens het gesprek. In dit gesprek probeer ik de problematiek, de wensen en verwachtingen helder te krijgen. We stellen gezamenlijk een doel en hulpvraag vast. De afspraken die we maken worden vastgelegd in een overeenkomst . Jongeren vanaf 16 jaar kunnen samen met hun ouders het intakegesprek voeren. Op deze leeftijd is dit echter geen wettelijke verplichting, zij mogen ook alleen het gesprek voeren.

5 Sessies met uw kind ( max. 60 min per sessie)
Na de intake met de ouder(s) , starten de sessies met uw kind, waarbij ouders niet aanwezig zijn. De eerste sessie zal ook gebruikt worden voor een korte intake met uw kind. Dit om ook de hulpvraag van uw kind helder te krijgen. Indien probleem en hulpvraag van ouder(s) en kind niet met elkaar overeenkomen kan er opnieuw een gesprek met ouder(s) plaatsvinden over wat er nodig is voor uw kind. Dit heeft invloed op het behandelplan dat wordt afgestemd op uw kind.

Oudergesprek( max. 60 min)
Na iedere 5 sessies volgt een oudergesprek.
Dit gesprek kan een evaluatie- of eindgesprek zijn.
In dit gesprek worden de vorderingen, veranderingen, bevindingen besproken.
Ouders beslissen over het vervolg van de hulpverlening. Indien nodig, vindt een vervolg van de sessies met uw kind plaats.
Het totaal aantal sessies, dat uw kind nodig zal hebben, hangt af van de problematiek, de situatie en het specifieke kind. Over het algemeen kan gesteld worden dat maximaal 10 sessies volstaan.
Soms kan de conclusie zijn, dat het beter is uw kind door te verwijzen. Ik zal u daar zeker in begeleiden.Voor jongeren vanaf 16 jaar geldt dezelfde werkwijze als bij het intakegesprek.