Home arrow Remedial Teaching
Remedial teaching
Ik ben bevoegd remedial teacher en heb in deze hoedanigheid vele jaren ervaring in het basisonderwijs.
 
Wat is remedial teaching?
Remedial teaching biedt specifieke ondersteuning aan kinderen van 4 tot 12 jaar die pedagogisch/ didactische hulp nodig hebben.
 
Wat houdt de hulp in?
Remedial teaching gaat door middel van pedagogisch/ didactisch onderzoek naar de kern van het probleem en vervolgens op zoek naar individuele begeleidingsmogelijkheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de sterke kanten van het kind.
 
Waar kan hulp bij geboden worden?
Vaak wordt deze hulp gegeven aan kinderen die op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Dit kan zijn op het gebied van lezen, begrijpend lezen, spelling,schrijven of rekenen.
Remedial teaching kan echter ook hulp bieden aan kinderen die hoger dan gemiddeld presteren, door extra aandacht en specifieke begeleiding.
Verder kan ondersteuning gegeven worden op het gebied van huiswerk, planning en concentratie.
 
Werkwijze?
De werkwijze voor remedial teaching is gelijk aan de werkwijze die beschreven is bij werkwijze binnen de praktijk. Er is mogelijk op één punt een verschil aan te geven.
Bij therapie / counseling wordt alleen de eerste sessie gebruikt voor een intake met het kind. Bij remedial teaching is het mogelijk dat meerdere sessies met het kind nodig zijn voor gerichte testen, observaties en gesprekken met uw kind om een beeld van de situatie te krijgen, voordat een handelingsplan kan worden opgesteld.
 
Tarieven en vergoedingen
Voor remedial teaching worden dezelfde tarieven gehanteerd als bij therapie en counseling.